Liviu Chelcea

Liviu ChelceaLiviu Chelcea este doctor în antropologie din 2004. În lucrarea de doctorat, susținuta la University of Michigan, a analizat transformările urbane, ale statului și ale relațiilor de rudenie în timpul naționalizării caselor din București din anii ’40-’50 și al restituirii lor după 1990. În 2005-2006 a fost bursier al Colegiului Noua Europa. Din 2005 este director al Centrului de studii și cercetări in domeniul culturii din subordinea Ministerului Culturii și Cultelor. În prezent predă sociologie și antropologie la Universitatea din București. A publicat (în Romania, Ungaria și SUA) articole pe teme legate de sociologia urbana, economia informala, rudenie și consum, în urma unor burse de cercetare obținute de la Ford Foundation, National Science Foundation, Wenner-Gren Foundation, CEU Research Support Scheme, SOCO-IWM, CNCSIS etc. Este coautor al lucrării Romania profunda în comunism: dileme identitare, istorie locala și economie secundara la Sintana, Nemira, 2000, si coeditor al cărții Economia informala in Romania: Piețe, practici sociale și transformări ale statului după 1989, Paideia, 2005.

Profilul Academia.edu este disponibil aici.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s