România la 100 de ani: Evaluări instituționale și proiecții de viitor

ICUB vă invită la o dezbatere cu public și cu publicul pe tema “România la 100 de ani: Evaluări instituționale și proiecții de viitor”.

Decembrie 13, 2018, între orele 17:00-20:00, Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (Schitu Măgureanu, nr.9)

România centenară necesită o evaluare realistă a modului în care societatea și instituțiile sale se prezintă la începutul noului mileniu. Momentul este un prilej de analiză și evaluare, în primul rând în comunitatea celor care sunt responsabili pentru viața academică, intelectuală și pentru climatul de opinie publică din România mileniului trei. ICUB își propune să contribuie la necesara dezbatere publică în acest sens și vă invită la o discuție cu public și cu publicul despre societatea românească contemporană și scenariile sale de viitor sub titlul: “România la 100 de ani: Evaluări instituționale și proiecții de viitor”.

Discuția va avea ca punct de plecare câteva argumente prezentate de profesorul Adrian Miroiu în lucrarea sa, Fuga de Competiție. O perspectivă instituțională asupra societăţii româneşti, și va continua cu ajutorul unui panel moderat de d-l Mircea Dumitru și alcătuit din Adrian Miroiu, Cătălin Avramescu, Tamara Cărăuș, Lucian Croitoru, Marian Preda, Lazăr Vlăsceanu.

Organizatori: Marian Zulean și Dragoș Paul Aligică, eveniment organizat de ICUB cu susținerea Fundației Republica Literelor.

Despre participanti:

Mircea Dumitru este rectorul Universității din București și profesor la Facultatea de Filozofie. Din 2014 este membru corespondent al Academiei Române, iar din 2017 este președintele International Institute of Philosophy. Autor a numeroase studii de logică, epistemologie și istoria și filosofia științei, are în lucru ca proiecte publicistice curente Lumi ale gândirii. Nouă eseuri logico-metafizice (în curs de apariție, Humanitas, 2019) și Metaphysics, Meaning, and Modality. Themes from Kit Fine, editor (în curs de apariție, Oxford University Press).

Cătălin Avramescu este profesor la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București. În perioada 2008-2016 a fost Ambasadorul României în Finlanda. Printre lucrările sale se numară Filozoful crud: o istorie intelectuală a canibalismului (Princeton University Press).

Tamara Cărăuș cercetează teoria politică în cadrul Institutului de Cercetări al Universității din București. Cel mai recent volum al ei este Limba de Hârtie (Cartier, 2017).

Lucian Croitoru, economist, profesor la Academia de Studii Economice, este consilierul pe probleme de politică monetară al guvernatorului Băncii Naționale a României. Autor sau coautor la numeroase cărți si articole de specialitate, între publicațiile sale recente se numară Despre economie, cu și fără formule (Curtea Veche).

Marian Preda este președintele Senatului Universității din București și profesor la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. În perioada 2012-2016 a condus Societatea Sociologilor din România. Între publicațiile sale se numară Politica socială românească – între sărăcie și globalizare și Comportamentul organizational (Polirom).

Lazăr Vlăsceanu, profesor universitar în cadrul Departamentului de Sociologie al Universității din București. Specialist în metodologia cercetării sociologice, managementul învățământului superior, reproducerea sociala și relațiile cunoașterii cu modificările în stratificarea socială. Ultima sa carte, scrisă împreună cu Marian-Gabriel Hâncean, este Modernitatea românească (Paralela 45).

Adrian Miroiu este profesor de științe politice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Este autorul a numeroase studii și volume de filosofie, logică, teorie politică și analiză instituțională, între care se numară și lucrarea Fuga de competiție, o perspectivă instituțională asupra societății românești, lucrare ce oferă punctul de plecare al dezbaterii.

Marian Zulean este profesor la Universitatea din Bucureşti, unde predă cursuri de politici publice și politica de securitate naţională. Printre cele mai recente publicații se numară Strategii de Securitate Națională (Tritonic).

Dragoș Paul Aligică, cercetează și predă economie și teorie politică la George Mason University și Universitatea din București, cea mai recentă publicație a sa este Public Entrepreneurship, Citizenship and Self-governance (Cambridge).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s