European integration, secularism and the legal defense of religion in Romania

This event will take place on the 22nd of November, 16.00-18.00, Council Room, Faculty of Sociology and Social Work (Schitu Măgureanu. nr.9), sector 5, Bucharest.

In this presentation I look at the gradual development of the interest in legal arguments and mechanisms for the defense of religion in Romania. By standard measures, religion occupies an important place in this majority Christian Orthodox country. But the process of accession to the European Union, through the norms adopted and the institutions created therein by the Romanian state, has opened up avenues for pushing religion away from the public space and from state policy. The contestations of the presence of Orthodox icons in schools and of the system of enrollment in religious education illustrate this situation. The legal defense of religion comes as a reaction to counter the trend of secularist activist mobilization. Drawing on data gathered from interviews and textual sources, a history of counter-secularist activists’ engagement with legal arguments and procedures in Romania is presented, as well as an analysis of the recent initiative to constitutionalize the definition of “marriage” as “the union between one man and one woman”. Both national-level processes and transnational dynamics are shown to have shaped the development of the legal defense of religion in Romania in the face of advancing European secularism.

 

(RO) Integrare europeană, secularism și apărarea prin mecanisme juridice a religiei în România

În această prezentare discut despre dezvoltarea graduală în România a interesului pentru utilizarea argumentelor și mecanismelor juridice pentru a apăra poziția religiei în societate. După măsurători sociologice standard, religia ocupă un loc important în această țară majoritar creștin-ortodoxă. Însă procesul de aderare la Uniunea Europeană, prin normele adoptate și instituțiile create de statul român în cadrul său, a deschis căi prin care religia să poată fi exclusă din spațiul public și din politicile publice. Litigiile și dezbaterile legate de prezența icoanelor ortodoxe în școli, precum și cele privind înscrierea elevilor la orele de religie ilustrează această situație. Apărarea prin mecanisme juridice a religiei (fie că este vorba despre cazul particular al simbolurilor religioase ale majorității ortodoxe, fie mai general despre valorile creștine) apare ca o contrareacție la practicile de mobilizare ale activiștilor seculariști. Pe baza datelor obținute prin intermediul interviurilor și din documente disponibile public, prezint o istorie a utilizării procedurilor și argumentelor juridice de către activiștii care apără locul religiei în societate. În lumina acestei istorii discut și recenta inițiativă de a defini „căsătoria” în Constituția României ca „uniunea dintre un bărbat și o femeie”. Arăt faptul că atât procese ancorate în contextul național cât și dinamici transnaționale au contribuit la dezvoltarea apărării cu mijloace juridice a religiei în România, în fața avansării secularismului european.

Mihai Popa a studiat sociologie și antropologie socială la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București. În anul 2016 a obținut titlul de doctor în antropologie socială de la Universitatea „Martin Luther” Halle-Wittenberg (Halle/Saale, Germania). În prezent este deținătorul unei burse pentru tineri cercetători în cadrul Secțiunii de Științe Sociale a Institutului de Cercetări al Universității din București (ICUB). Mihai Popa este de asemenea cercetător asociat la Institutul „Max Planck” pentru Antropologie Socială de la Halle/Saale, în cadrul căruia și-a desfășurat cercetarea doctorală, și la Institutul Elen pentru Politică Europeană și Politică Externă (ELIAMEP) de la Atena. În ultimii ani, preocupările sale de studiu s-au concentrat asupra definirii locului religiei în societatea românească de către actorii sociali în relație cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (vezi http://www.grassrootsmobilise.eu), precum și în relație cu normele și cadrul instituțional al Uniunii Europene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s