NEOSTUD CONFERENCE

Conferință – De la corporatism la diversitate: un studiu neo-instituționalist al organizațiilor studențești de reprezentare în România post-comunistă

Data: November 17th, 2017

Multă vreme, studenţimea din România (şi nu numai) s-a bucurat de o aură romantic-radicală. Mai recent, masa în creştere a studenţilor a devenit o preocupare pentru decidenţi şi alţi actori sociali şi, desigur, pentru societate în ansamblu. Cu toate acestea, nu există în România decât studii puţine la număr şi nesistematice cu privire la organizarea studenţilor şi la principalele moduri în care ei acţionează laolaltă. În plus, literatura de specialitate internaţională dedicată organizaţiilor studenţeşti rămâne fie tributară unor perspective influenţate de „momentul 68”, fie caută încă un cadru analitic adecvat.
În acest context, proiectul la a cărei conferinţă de finalizare vă invităm să participaţi şi-a propus să acopere atât absenţa datelor empirice, cât şi carenţele conceptuale ale domeniului. Ambiţia noastră principală a fost de a analiza evoluția câmpului organizațional al reprezentării studențești în România, de la structurile erei comuniste până în prezent. Am făcut-o colectând date sistematice şi interpretându-le printr-o grilă analitică fructificată doar parțial în contextul acestui obiect de cercetare. La conferinţa de închidere a proiectului vom prezenta succint principalele rezultate ale proiectului şi planurile noastre pentru viitor, inclusiv pe cele în privinţa extinderii cercetării.
Rezultatele preliminare pe care le prezentăm au fost obținute în proiectul De la corporatism la diversitate: un studiu neo-instituționalist al organizațiilor studențești de reprezentare în România post-comunistă, finanțat prin programul Resurse Umane – Tinere Echipe, în cadrul Planului Național pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PN II), cod PN-II-RU-TE-2014-4-2296, contract nr. 379/2015. Proiectul a fost implementat sub egida Institutului de Cercetare al Universității din București (ICUB), cu sprijinul consistent al Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul de Politici Publice.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s