Televiziune și națiune în « semiperiferie » europeană : constituirea identității naționale la televiziune (1958-1980). Studii de caz: România, Bulgaria și Belgia

Institutul de Cercetări al Universității din București (ICUB), în colaborare cu Centrul SPARTA al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării și CEREFREA organizează vineri, 25 noiembrie 2016 (sediul ICUB, ora 15.00) workshop-ul internațional cu tema:

Televiziune și națiune în « semiperiferie » europeană : constituirea identității naționale la televiziune (1958-1980). Studii de caz: România,  Bulgaria și Belgia

Workshop-ul face parte dintr-un proiect în care se analizează situația televiziunilor din România, Bulgaria și Belgia, în perioada 1958-1980. Proiectul se înscrie astfel în domeniul istoriei culturale europene a secolului XX.

Scopul proiectului este de a recupera întârzierea din domeniul studiilor comparative asupra audiovizualului din Est și Vest în epoca Războiului Rece, întârziere cauzată de diverse obstacole obiective (cum ar fi accesul dificil la arhivele audiovizuale din Europa de Est), care face dificilă orice abordare transnațională (Bourdon, 2011).

Proiectul își propune să realizeze o analiză interdisciplinară a relației televiziune publică-națiune prin îmbinarea cercetării și interpretării arhivelor (teritoriul istoric) cu metodologia comparativă de tip ‘world system analysis’ (I. Wallerstein) și cu studiul televiziunii ca instituție (‘television studies’).

Programul workshop-ului:

Locul și data sediul ICUB (Șoseaua Panduri 90-92), vineri, 25 noiembrie 2016, ora 15.00.

Moderatori: Luminița Roșca (ICUB, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București) și Cristina Petrescu (ICUB, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București).

Comunicări:

Anne Roekens, Universitatea din Namur, Departamentul de Istorie, Facultatea de Filosofie și Litere: La RTB(F) face au debat identitaire wallon (1962-1980).

Vyara Angelova, Universitatea Sf. Kliment Ohridski, Sofia, Departamentul de Radio și Televiziune, Facultatea de Jurnalism și Comunicare de Masă: Public Television in Bulgaria.

Daniela Zeca-Buzura, Universitatea din București, Departamentul de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării: Construire une télévision publique en Roumanie – l’histoire et le présent.

Alexandru Matei, Universitatea din București, CEREFREA; Romina Surugiu, Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării: Télévision, culture et societé dans la Roumanie socialiste.

Alina Pavelescu, Arhive Naţionale Istorice Centrale: Challenges of the Historical Research on Television in Romania.

Evenimentul face parte din proiectul: TNSPE / Televiziune și națiune în «semiperiferie» europeană: constituirea identității naționale la televiziune (1958-1980). Studii de caz: România, Bulgaria și Belgia, PN 3 / 3.1 bilateral / multilateral, Modulul AUF-RO, 2016-2017.

 

***     

L’Institut des Recherches de l’Université de Bucarest (ICUB), Centre SPARTA (Faculté de Journalisme et des Sciences de la Communication) et CEREFREA organisent vendredi, le 25 Novembre 2016, l’atelier:

Télévisions et nations en « semi-périphérie » européenne: comment constituer une identité nationale par la télévision (1958-1980). Études de cas : la Roumanie, la Bulgarie et la Belgique

L’atelier discute la situation des télévisions roumaine, bulgare et belge, dans le contexte des années 1958-1980.

L’atelier fait partie d’un projet qui s’inscrit dans le domaine de l’histoire culturelle de l’Europe du XXe siècle. L’objectif est de ratrapper le retard des études comparatives des médias télévisuels Est-Ouest à l’époque de la guerre froide, retard qui s’explique par des écueils linguistiques et heuristiques (tel que le difficile accès aux archives audiovisuelles de l’Europe de l’Est) rendant délicate toute approche transnationale (Bourdon, 2011).

Le débat vise une analyse interdisciplinaire regroupant la recherche et l’interprétation des archives (territoire historique), méthodologie de comparaison empruntée à la « world system analysis » (I. Wallerstein) et l‘étude de programmes (« television studies »).

Le programme:

ICUB (Șoseaua Panduri 90-92), vendredi, le 25 Novembre 2016, 15.00.

Moderateurs: Luminița Roșca (ICUB, Université de Bucarest, Faculté de Journalisme et des Sciences de la Communication) et Cristina Petrescu (ICUB, Université de Bucarest, Faculté des Sciences Politiques).

Présentations:

Anne Roekens, Université de Namur, Département d’Histoire, Faculté de Philosophie et Lettres: La RTB(F) face au debat identitaire wallon (1962-1980).

Vyara Angelova, Université Saint-Clément d’Ohrid, Sofia, Département de Radio et Télévision, Faculté de Journalisme et de la Communication de Masse: Public Television in Bulgaria.

Daniela Zeca-Buzura, Universitatea din București, Université de Bucarest, Faculté de Journalisme et des Sciences de la Communication: Construire une télévision publique en Roumanie – l’histoire et le présent.

Alexandru Matei, Université de Bucarest, CEREFREA, Romina Surugiu, Université de Bucarest, Faculté de Journalisme et des Sciences de la Communication: Télévision, culture et societé dans la Roumanie socialiste.

Alina Pavelescu, Archives Nationales Historiques Centrales: Challenges of the Historical Research on Television in Romania.

L’ événement s’inscrit dans le projet : TNSPE/Télévisions et nations en « semi-périphérie » européenne: comment constituer une identité nationale par la télévision (1958-1980). Etudes de cas : la Roumanie, la Bulgarie et la Belgique, PN 3/3.1 Bilaterale/Multilaterale, Module AUF-RO, 2016-2017.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s