Internship – Social Sciences Division (ICUB)

Secțiunea de Științe Sociale a Institutului de Cercetari a Universității din București (SSS – ICUB) anunță deschiderea mai multor posturi de interni (stagiari), în regim de voluntariat. Acești voluntari interni se vor ocupa de organizarea evenimentelor ICUB (conferințe, școli de vară, seminarii de cercetare), vor face muncă de secretariat și de comunicare cu publicul.
Perioada de voluntariat este de 3 luni, cu posibilitate de prelungire.

Pentru a deveni intern al ICUB, voluntarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– sa fie masteranzi, absolvenți de master sau doctoranzi într-una din specializarile reprezentate în Institut de către Secțiunea de Științe Sociale;
– să aibă un interes pentru activitatea de cercetare;
– să fie familiari cu social media și redactarea de texte;
– să cunoască foarte bine cel puțin o limbă de circulație internațională (preferabil engleza);
– să fie dinamici, activi și dornici de a lucra în echipă.

Pe perioada de voluntariat, internul voluntar va fi integrat în echipa ICUB, lucrând atât cu directorul, managerul de proiecte și secretarul de secțiune cât și cu bursierii străini și profesorii invitați. La încheierea perioadei de voluntariat, stagiarul va primi o adeverință din partea Universității din București și eventuale recomandări pentru aplicații ulterioare.

Pentru a aplica, cei interesați trebuie să trimită un CV și o scrisoare de intenție la socialsciences@icub.unibuc.ro, până la data de 20 noiembrie 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s